ติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูล

แผนที่และที่ตั้ง

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

สำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 2 ชั้น 1

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์: 02-2183359, 02-2183360, 02-2183370

โทรสาร: 02-2183360

คำถามที่พบบ่อย

วิธีลงทะเบียนเว็บไซต์

รอข้อความ

ลืมรหัสผ่าน

รอข้อความ

ติดต่อกรณีระบบขัดข้อง / เข้าใช้งานระบบไม่ได้

รอข้อความ

วิธีลงทะเบียนกิจกรรม และสนับสนุนโครงการ

รอข้อความ

ติดต่อสอบถามอื่น ๆ

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์:(+66)0-2215-3488,(+66)0-2215-6203

โทรสาร:(+66)0-2216-1298

อีเมลสำนักงาน:Office@chula-alumni.com