กิจกรรมที่น่าสนใจ

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำข่าว กิจกรรม และโครงการที่น่าสนใจ

ข่าว กิจกรรม และโครงการ วันที่จัดกิจกรรม
ขอเชิญนิสิตเก่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของจุฬาฯ
💻📱Anyone can learn Anywhere 💻📱 เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
💻📱Anyone can learn Anywhere 💻📱 เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
CHULA MOOC ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
CHULA MOOC ประจำเดือนตุลาคม 2565
จุฬาฯ เชิญร่วมเรียนรู้ออนไลน์กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร CUVIP เดือนตุลาคม 2565

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.105

Live steam item

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.104

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.103

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.102

เพิ่มเติม