กิจกรรมที่น่าสนใจ

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำข่าว กิจกรรม และโครงการที่น่าสนใจ

ข่าว กิจกรรม และโครงการ วันที่จัดกิจกรรม
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาวิจัยนิวทริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน
จุฬาฯ จัดงานแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏานปาฐกถาพิเศษ “Enlightened Leadership”
ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศลจุฬาฯ ช่วยกาชาด “จุฬาฯ - สุนทราภรณ์ สรวลสนาน กาชาด 100 ปี”
เรียนฟรี CHULA THE MASTER Season 2
Chula The Masters #2

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.168

Live steam item

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.167

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.166

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.165 part 2

เพิ่มเติม