กิจกรรมที่น่าสนใจ

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำข่าว กิจกรรม และโครงการที่น่าสนใจ

ข่าว กิจกรรม และโครงการ วันที่จัดกิจกรรม
💻📱Anyone can learn Anywhere 💻📱 เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
💻📱Anyone can learn Anywhere 💻📱 เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
CHULA MOOC ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
CHULA MOOC ประจำเดือนตุลาคม 2565
จุฬาฯ เชิญร่วมเรียนรู้ออนไลน์กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร CUVIP เดือนตุลาคม 2565
จุฬาฯ เชิญร่วมเรียนรู้ออนไลน์กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร CUVIP เดือนกรกฎาคม

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.98

Live steam item

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.97

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.96

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.95

เพิ่มเติม