กิจกรรมที่น่าสนใจ

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำข่าว กิจกรรม และโครงการที่น่าสนใจ

ข่าว กิจกรรม และโครงการ วันที่จัดกิจกรรม
เรียนฟรี CHULA THE MASTER Season 2
Chula The Masters #2
ขอเชิญนิสิตเก่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของจุฬาฯ
💻📱Anyone can learn Anywhere 💻📱 เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
💻📱Anyone can learn Anywhere 💻📱 เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
CHULA MOOC ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.141

Live steam item

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.140

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.139

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.138

เพิ่มเติม