กิจกรรมที่น่าสนใจ

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำข่าว กิจกรรม และโครงการที่น่าสนใจ

ข่าว กิจกรรม และโครงการ วันที่จัดกิจกรรม
💻📱Anyone can learn Anywhere 💻📱 เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
CHULA MOOC ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
CHULA MOOC ประจำเดือนตุลาคม 2565
จุฬาฯ เชิญร่วมเรียนรู้ออนไลน์กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร CUVIP เดือนตุลาคม 2565
จุฬาฯ เชิญร่วมเรียนรู้ออนไลน์กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร CUVIP เดือนกรกฎาคม
เรียนรู้ออนไลน์หลากหลายวิชากับ CHULA MOOC เดือนกรกฎาคม 2565

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.9

Live steam item

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.90

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.89

"คุยกับเด็กจุฬาฯ" EP.88

เพิ่มเติม