เชิญชมคอนเสิร์ตวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ ในโอกาสครบรอบ 105 ปี การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share

เผยแพร่เมื่อ: 23 มี.ค. 65

chula

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

https://www.chula.ac.th/news/68314/

รายละเอียดข่าวสาร

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ

คอนเสิร์ตวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯในครั้งนี้ อำนวยเพลงโดย รศ.ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ มีรายการแสดง ดังนี้

  • Johann Strauss II :  Die Fledermaus Overture      
  • Johannes Brahms : Symphony No. 2 in D Major, Op.73

ผู้สนใจเข้าชมฟรี  จำกัดผู้เข้าชมในหอประชุมจุฬาฯ เพียง 400 ที่นั่ง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สามารถสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ www.ticketmelon.com/cuorch/cuorchmar302022

หรือรับชมผ่านทาง  Facebook Live : https://www.facebook.com/cuartculture/ และ Youtube : https://www.youtube.com/c/cuartculture

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @cuartculture หรือ โทร. 0-2218-0584, 0-2218-3621