ขอเชิญนิสิตเก่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของจุฬาฯ

Share

เผยแพร่เมื่อ: 7 มี.ค. 66

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

https://itas.nacc.go.th/go/eit/jehbio

รายละเอียดข่าวสาร

📣  #ChulaIntegrityVibes2023 มาแล้ว


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสตามโครงการ ITA2023 เติบโตสู่เป้าหมายของสำนักงาน ป.ป.ช.


 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️ ขอเชิญชวน #พี่น้องผองเพื่อนของชาวจุฬาฯ ตั้งแต่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใด ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของส่วนงาน/หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกันประเมินมหาลัยผ่านแบบวัดการรับรู้ส่วน External 15 ข้อ ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2023 เท่านั้นนะ 


กดเลย! ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของจุฬาฯ

.

.

👉🏼https://itas.nacc.go.th/go/eit/jehbio 👈🏼

.

.

โดย วิธีเข้าตอบออนไลน์จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือติดต่อตอบแบบวัด EIT ด้วยตนเองโดยตรงผ่านระบบ ITAS การเข้าตอบจะให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์และยืนยันตัวตน ด้วยรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) เพื่ออํานวยความสะดวก และเพิ่มโอกาสในการเข้าตอบของผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้สะท้อนความคิดเห็นต่อส่วนงานโดยไม่ซ้ําซ้อน และที่สําคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของผู้ตอบมากยิ่งขึ้น 


ทั้งนี้ ข้อมูลการตอบจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อใช้วิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น จะไม่มีการนําคําตอบไปเชื่อมโยงข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ตอบภายหลัง


ศึกษาข้อมูลมาตรการด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่จุฬาฯ มีอยู่เพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ แล้วมาเสริมสร้างคุณธรรมสู่ค่านิยมชาวจุฬาฯ เพื่อก้าวสู่ Innovations for Society ด้วยกันนะ❤️‍🔥🏆🙋🏻‍♂️

.

#มาประเมินเพื่อจุฬาฯกันเยอะๆนะ

#ChulaIntegrityVibes2023

#talkofintegrity2023 

#CUITAAgent2023