ข้อควรรู้ เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ ปีการศึกษา 2563

Share

เผยแพร่เมื่อ: 17 พ.ค. 65

chula

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

https://www.chula.ac.th/news/72694/

รายละเอียดข่าวสาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมจุฬาฯ โดยมีข้อควรรู้และข้อปฎิบัติ ดังนี้

  • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

วันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2565

วันถ่ายภาพหมู่ วันที่ 23 – 24 , 30 เมษายน 2565 และ วันที่ 1 , 7 – 8 , 14 พฤษภาคม 2565

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/65368/

  • มาตรการในการป้องกันโควิด-19 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.reg.chula.ac.th/  เมนู : ประชาสัมพันธ์
  • การเปิด-ปิดประตู จุฬาฯ การจัดการจราจร และการเปิดให้บริการโรงอาหาร และจุดพักคอย ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/71737/
  • วันซ้อมและวันถ่ายภาพหมู่

บัณฑิตลงทะเบียนในระบบคัดกรองโควิด ได้ที่ https://vaccine.ccr.chula.edu

บุคลากรและนิสิตช่วยงาน ลงทะเบียนในระบบคัดกรองโควิด ได้ที่ https://vaccine.ccr.chula.edu/th/staff

ผู้มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 จะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อรับ QR Code เข้างานรับปริญญาจุฬาฯ พร้อมรับข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางดังนี้

  • จุฬาฯ ขอความร่วมมือ “งด” นำช่อดอกไม้ ลูกโป่ง หรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ