จุฬาฯ เชิญร่วมเรียนรู้ออนไลน์กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร CUVIP เดือนตุลาคม 2565

Share

เผยแพร่เมื่อ: 5 ต.ค. 65

CU VIP

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/Timetable.php

รายละเอียดข่าวสาร

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น (CUVIPประจำเดือนตุลาคม 2565 ในรูปแบบการเรียนแบบ Online และ On-site เพื่อจุดประกายการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพในหลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2565

1. Introduction to Non-fungible token 1 (Online)

โดย ผศ.ดร.ชาติชาย  เขียวงามดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 5 ตุลาคม 2565

2. Qigong Mindfulness ชี่กงเพื่อความรู้สึกตัว (Online)

โดย คุณวิรัช  หวังเจริญวงศ์ โค้ชระดับ PCC, วิทยากรอิสระ

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 6 ตุลาคม 2565

3. เสพไม่สุข: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเยาวชนเสพกัญชา (Online)

โดย คุณกนิษฐา  ไทยกล้า นักสถิติผู้เชี่ยวชาญ

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 7 ตุลาคม 2565

4. หลักสูตร Pop Up Course (Online)

โดย นายเทอดพงษ์  แตงไทย บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 11 ตุลาคม 2565

5. ทักษะการใช้ชีวิต การทำงาน และการเรียนในต่างแดน (ออสเตรเลีย) (Online)

โดย นางสาววิภาวดี พันธุ์ยางน้อย นักวิชาการอิสระ

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 12 ตุลาคม 2565

6. Introduction to Non-fungible token 2 (Online)

โดย ผศ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 12 ตุลาคม 2565

7. เทคนิคการสื่อสารและการสรุปประเด็นในการเป็นพิธีกร (Online)

โดย นางสาวพิมพ์ลลิตภัทร  รภภิรมย์  ผู้ประกาศข่าว Police TV, พิธีกรมืออาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2565

8. รู้ไว้ใช้ยา ครอบครัวเป็นสุข (On – site)

โดย อ.ภก.ดร.สันทัด จันทร์ประภาพ อดีตอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 – 19.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 16 ตุลาคม 2565

9. Design Thinking for Organization Development (Online)

โดย นายศรัณย์  จันทพลาบูรณ์ CEO. บจก. กบเหลาดินสอ และนายพีระศิลป์  ตั้งกิจงามวงศ์ MD. บจก.ลายวิจิตร

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2565

10. Cooking Heal Jai (คุกกิ้งฮีลใจ) (On – site)

โดย นายปกรณ์  ใยมณี นักจิตวิทยาการปรึกษา ฝ่ายสุขภาวะนิสิต จุฬาฯ

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2565

11. Introduction to GameFi (Online)

โดย ผศ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 21 ตุลาคม 2565

12. การสร้าง Second Brain ด้วย Obsidian (On – site)

โดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 – 19.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 22 ตุลาคม 2565

ผู้สนใจศึกษาวิธีสมัครเข้าเรียนได้ที่  

http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/News-Detail.php?id=26

นิสิตจุฬาฯ นิสิตเก่า บุคลากรจุฬาฯ  บุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ 

 http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/Member.php