จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏานปาฐกถาพิเศษ “Enlightened Leadership”

Share

เผยแพร่เมื่อ: 1 ก.ค. 67

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

https://www.chula.ac.th/news/170766/

รายละเอียดข่าวสาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Enlightened Leadership” โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่าน ดาโช เชริง โตบเกย์ (Hon’ble Dasho Tshering Tobgay) นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏานเป็นองค์ปาฐก เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ โดยมี ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ. ดร.วิเลิศ  ภูริวัชร รักษาการอธิการบดี จุฬาฯ ต้อนรับ ณ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมฟังปาฐกถาด้วย

หลังจากการแสดงปาฐกถาจบลง รศ. ดร.ปาลนี อัมรานนท์ ผู้รักษาการรองอธิการบดีจุฬาฯ มอบช่อดอกไม้แด่นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน

การปาฐกถาพิเศษโดยนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏานครั้งนี้มีเนื้อหามุ่งส่งเสริมความเข้าใจว่าด้วยภาวะผู้นำในการรับมือกับความผันผวนในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก การปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานของทั้งสองราชอาณาจักรผ่านมิติการศึกษาและการเผยแพร่ความรู้ โดยมีสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยราชการอื่น ๆ

ฯพณฯ ท่าน ดาโช เชริง โตบเกย์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏานถึงสองวาระ วาระแรก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 – สิงหาคม 2561 และวาระที่สอง ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2567 เป็นต้นมา นอกเหนือจากงานด้านการเมืองแล้ว ดาโช เชริง โตบเกย์ ยังเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม    

การเยือนประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานพร้อมภริยาในครั้งนี้เป็นครั้งแรกภายหลังการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานเป็นครั้งที่ 2 โดยในปีนี้ตรงกับวาระครบรอบ 35 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรภูฏานซึ่งมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น โดยมีรากฐานมาจากสายสัมพันธ์อันดีระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ การแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอในหลายระดับ และความเชื่อมโยงทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม