เรียนรู้ออนไลน์หลากหลายวิชากับ CHULA MOOC เดือนกรกฎาคม 2565

Share

เผยแพร่เมื่อ: 5 ก.ค. 65

chula

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

https://mooc.chula.ac.th/courses

รายละเอียดข่าวสาร

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเรียนรู้ทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลากับหลากหลายรายวิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร CHULA MOOC จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เริ่มเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายวิชาที่เปิดลงทะเบียนเรียนมีดังนี้


อ่านวิธีการใช้งาน Website และวิธีการลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/how-to\

เข้าเรียนออนไลน์ได้ที่  https://mooc.chula.ac.th/courses

สอบถามเพิ่มเติม Facebook : https://facebook.com/CHULAMOOC 

Email : chulamooc@chula.ac.th

คำสำคัญ

Chula Mooc