เคล็ดลับ 4 ส จาก CUSW เพื่อดูแลใจคนใกล้ตัว

Share

เผยแพร่เมื่อ: 22 ก.พ. 65

chula

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

https://www.chula.ac.th/news/64747/

รายละเอียดข่าวสาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทุกคนต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal)  การใส่ใจดูแลความรู้สึกของตนเองและคนรอบข้างเพื่อประคับประคองจิตใจให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง  Chula Student Wellness (CUSW) สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ ได้เผยแพร่เคล็ดลับ 4 ส เพื่อดูแลใจคนใกล้ตัว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตจุฬาฯ ดังนี้

1. “สร้างโอกาส” สื่อสารระหว่างกัน
โดยสร้างช่องทางสื่อสารทางออนไลน์ คอยถามสารทุกข์สุขดิบของชีวิต ถามความเหนื่อยหรือปัญหาในการเรียนออนไลน์

2. “สอบถาม” ถึงอารมณ์ความรู้สึก
อย่ากลัวที่จะสอบถามถึงอารมณ์ ความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา เช่น “ชีวิตช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง” หรือ “เหนื่อยมั๊ย”

3. “ใส่ใจ
รับฟังอย่างใส่ใจ เข้าใจและยอมรับในความรู้สึกที่เขามี โดยไม่จำเป็นต้องรีบชวนหาแนวทางแก้ไขหรือจัดการ เราสามารถแชร์ความรู้สึกร่วมของเรา โดยทำอย่างพอเหมาะเพื่อไม่ให้เขารู้สึกโดดเดี่ยว หรือกลายเป็นการแย่งพื้นที่ปรับทุกข์ของเขาไป

4. “ส่งต่อ” หากเกินกำลัง
หากพบว่าปัญหาที่เขากำลังเผชิญนั้นมากเกินกำลังที่เราจะปลอบโยนหรือช่วยแก้ปัญหา หรือเห็นสัญญาณที่ส่อถึงอันตรายต่อชีวิต เช่น ความรู้สึกอยากจะยอมแพ้ ไม่อยากมีชีวิตอยู่ ให้ประสานขอความช่วยเหลือจากฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ หรือ Chula Student Wellness (CUSW)  

คำสำคัญ

เคล็ดลับ4ส.