กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2563 วันฝึกซ้อม และวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

Share

เผยแพร่เมื่อ: 22 ก.พ. 65

chula

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

https://www.chula.ac.th/news/65368/

รายละเอียดข่าวสาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมจุฬาฯ   โดยกำหนดการคณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานการทะเบียน www.reg.chula.ac.th  เมนู : ประชาสัมพันธ์

“ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หรือเข้าร่วมการฝึกซ้อม และผู้ที่จะเข้าในพื้นที่มหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป”