จุฬาฯ จัดงานแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share

เผยแพร่เมื่อ: 1 ก.ค. 67

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

https://www.chula.ac.th/news/171495/

รายละเอียดข่าวสาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ผู้รักษาการอธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ เรือนจุฬานฤมิต

คำสำคัญ

นายกสภา