จุฬาฯ เชิญร่วมเรียนรู้ออนไลน์กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร CUVIP เดือนกรกฎาคม

Share

เผยแพร่เมื่อ: 5 ก.ค. 65

CU VIP

Chula

https://www.cuvip.gened.chula.ac.th/News-Detail.php?id=48

รายละเอียดข่าวสาร

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น (CUVIP) เดือนกรกฎาคม ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อจุดประกายการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ ในหลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตร CUVIP ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 มีดังนี้

 • “เครื่องมือ เคล็ดลับ สำหรับนักตรวจสอบข้อเท็จจริง” โดยคุณพีรพล อนุตรโสตถิ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น. เปิดรับสมัคร วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

 • “พลเมืองดิจิทัลกับการรับมือข้อมูลข่าวสาร” โดยคุณสุภิญญา กลางณรงค์

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น. เปิดรับสมัคร วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

 • “การนำเสนออัตลักษณ์ผ่านสื่อดิจิทัล” โดยคุณณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต คุณอลงกรณ์ อัศวโสวรรณ คุณปราศรัย เจตสันติ์ คุณพรพรรษ อัมพรพฤติ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น. เปิดรับสมัคร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

 • “ทำอย่างไรเมื่อซื้อของออนไลน์ ไม่ตรงปก” โดย คุณสุพิชฌาย์ ชัยธัมมะปกรณ์ ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น. เปิดรับสมัคร วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

 • “การเคารพสิทธิบนโลกออนไลน์” โดยคุณณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต คุณอลงกรณ์ อัศวโสวรรณ คุณปราศรัย เจตสันติ์ คุณพรพรรษ อัมพรพฤติ

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น. เปิดรับสมัคร วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

 • “พลิกมุมคิด สะกิดมุมมอง วิพากษ์สื่อด้วยสายตาพลเมือง MIDL for Citizenship” โดย คุณโตมร อภิวันทนาการ คุณทัศนวรรณ บรรจง

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น. เปิดรับสมัคร วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

 • “เอาตัวรอดเมื่อถูกกลั่นแกล้ง ระรานทางไซเบอร์ (Cyber Bullying)” โดย คุณณัชวลัย สุวรรณฑัต ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น. เปิดรับสมัคร วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

 • “วิพากษ์สื่ออย่างรู้เท่าทัน สร้างสรรค์สังคมของทุกคน MIDL for Inclusive Societyฎ โดย คุณโตมร อภิวันทนาการ คุณทัศนวรรณ บรรจง

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น. เปิดรับสมัคร วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

 • “Cybercrime จากมุมมองอาชญาวิทยา-ความท้าทายใหม่ของภาครัฐและเอกชนไทย” โดย คุณชัยสิริ สาธุประดิษฐ์

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น. เปิดรับสมัคร วันที่ 17 กรกฎาคม 2565

 • “การใช้โปรแกรม MS Excel เบื้องต้น (Introduction to MS Excel)” โดย อ.โชติรส สุรพลชัย

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น. เปิดรับสมัคร วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

 • “Work & Life digital age เตรียมพร้อมการทำงานยุคดิจิตอล”  โดยคุณกฤษ ลิมปวุฒิวรานนท์

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น. เปิดรับสมัคร วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

 • “ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น (AI)” โดย อ.โชติรส สุรพลชัย

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น. เปิดรับสมัคร วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ผู้สนใจศึกษาวิธีสมัครเข้าเรียนได้ที่  http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/News-Detail.php?id=48

นิสิต นิสิตเก่า และบุคลากร สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/Timetable.php

บุคคลทั่วไป สมัครได้ที่ http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/Member.php

คำสำคัญ

chula vip