คำสำคัญ: cumooc

ข่าวประชาสัมพันธ์

CHULA MOOC ประจำเดือนตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ลงทะเบียน CHULA MOOC ประจำเดือนตุลาคม 2565 ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 CHULA MOOC จะเปิดให้ลงทะเบียนรายวิชาเท่านั้น กดที่ปุ่ม "ลงทะเบียนเรียน"

📢 CHULA MOOC ประจำเดือนกันยายน 2564 พร้อมเปิดให้ลงทะเบียน (เท่านั้น) แล้ว

📢 CHULA MOOC ประจำเดือนกันยายน 2564 พร้อมเปิดให้ลงทะเบียน (เท่านั้น) แล้ว

📢 ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ลงทะเบียน CHULA MOOC ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

📢 ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ลงทะเบียน CHULA MOOC ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

📢ประกาศ การเปิดให้ลงทะเบียนรอบที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2564 (โปรดอ่านโดยละเอียด)

📢ประกาศ การเปิดให้ลงทะเบียนรอบที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2564 (โปรดอ่านโดยละเอียด)

กิจกรรม

ไม่พบข้อมูล

โครงการ

ไม่พบข้อมูล