เมื่อไหร่…คนไทยจะได้ใช้วัคซีน COVID-19? การประชุมวิชาการ

Share

วันที่จัดกิจกรรม: 8 ม.ค. 64 12:30 น. - 8 ม.ค. 64 14:00 น.

https://www.facebook.com/MDCU.chulalongkornuniversity

ผู้รับผิดชอบ: คณะแพทยศาสตร์

ผู้ประสานงาน: คณะแพทยศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อไหร่…คนไทยจะได้ใช้วัคซีน COVID-19?
.
มาร่วมหาคำตอบด้วยกันในงานประชุมวิชาการ โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
.
ร่วมเสวนาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
- ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
- ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และแพทย์ผู้เชียวชาญด้านโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
- ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ CEO and Co-Founder บริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ม
.
ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
เวลา 12.30-14.00 น.
ณ ห้องประชุม 1210 โซน B ชั้น 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หรือรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/37134/
#Chula
#InnovationsForSociety

เมื่อไหร่…คนไทยจะได้ใช้วัคซีน COVID-19? การประชุมวิชาการ

งานสัมมนา

เมื่อไหร่…คนไทยจะได้ใช้วัคซีน COVID-19?
.
มาร่วมหาคำตอบด้วยกันในงานประชุมวิชาการ โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
.
ร่วมเสวนาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
- ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
- ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และแพทย์ผู้เชียวชาญด้านโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
- ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ CEO and Co-Founder บริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ม
.
ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
เวลา 12.30-14.00 น.
ณ ห้องประชุม 1210 โซน B ชั้น 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หรือรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/37134/
#Chula
#InnovationsForSociety

08 Jan 2021 12:30น. - 08 Jan 21 14:00 น.

https://www.facebook.com/MDCU.chulalongkornuniversity

ผู้รับผิดชอบ: คณะแพทยศาสตร์

ผู้ประสานงาน: คณะแพทยศาสตร์