ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร “บุญสุนทาน” และสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์

Share

วันที่จัดกิจกรรม: 10 เม.ย. 64 07:00 น. - 10 เม.ย. 64 08:00 น.

ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

ผู้ประสานงาน: ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดกิจกรรม

ขอเชิญประชาคมชาวจุฬาฯ และพุทธศาสนิกชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร "บุญสุนทาน" ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 3 รูป นำโดย พระสิทธิธรรมวิเทศ (วสันต์ รตนญาโณ ป.ธ.5) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

บรรยายธรรม 5 -10 นาที และกรวดน้ำ รับพร ทำสังฆทาน

สรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 7.20 น. ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามโทร. 02-218-3018 -9

ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Facebook

#ธรรมสถานจุฬาฯ #บุญสุนทาน #สรงน้ำพระ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร “บุญสุนทาน” และสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์

กิจกรรม

ขอเชิญประชาคมชาวจุฬาฯ และพุทธศาสนิกชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร "บุญสุนทาน" ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 3 รูป นำโดย พระสิทธิธรรมวิเทศ (วสันต์ รตนญาโณ ป.ธ.5) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

บรรยายธรรม 5 -10 นาที และกรวดน้ำ รับพร ทำสังฆทาน

สรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 7.20 น. ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามโทร. 02-218-3018 -9

ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Facebook

#ธรรมสถานจุฬาฯ #บุญสุนทาน #สรงน้ำพระ

10 Apr 2021 07:00น. - 10 Apr 21 08:00 น.

ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

ผู้ประสานงาน: ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย