ธรรมบรรยายออนไลน์ โดย ธรรมสถานจุฬาฯ

Share

วันที่จัดกิจกรรม: 1 เม.ย. 64 13:00 น. - 30 เม.ย. 64 13:00 น.

รับชมได้ทางออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

ผู้ประสานงาน: ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.facebook.com/CUDharma

รายละเอียดกิจกรรม

ธรรมบรรยายออนไลน์ โดย ธรรมสถานจุฬาฯ
สามารถรับชมรายการได้เวลา 13.00 น.
ทาง Facebook และ Youtube ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: www.youtube.com/CUDharma
𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁: ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://line.me/R/ti/p/%40260rdeju
𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: www.dharma-centre.chula.ac.th

#ธรรมสถานจุฬาฯ #CUDharma #บรรยายธรรม

ธรรมบรรยายออนไลน์ โดย ธรรมสถานจุฬาฯ

กิจกรรม
ธรรมบรรยายออนไลน์ โดย ธรรมสถานจุฬาฯ
สามารถรับชมรายการได้เวลา 13.00 น.
ทาง Facebook และ Youtube ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: www.youtube.com/CUDharma
𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁: ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://line.me/R/ti/p/%40260rdeju
𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: www.dharma-centre.chula.ac.th

#ธรรมสถานจุฬาฯ #CUDharma #บรรยายธรรม

01 Apr 2021 13:00น. - 30 Apr 21 13:00 น.

รับชมได้ทางออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

ผู้ประสานงาน: ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.facebook.com/CUDharma