โครงการ “การอบรบเชิงปฏิบัติการทางด้านดนตรีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (CU ONLINE MUSIC WORKSHOP)”

Share

วันที่จัดกิจกรรม: 5 ส.ค. 64 11:28 น.

อบรมทางทางออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

ผู้ประสานงาน: ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/cusymphonyorchestra/

รายละเอียดกิจกรรม

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “การอบรบเชิงปฏิบัติการทางด้านดนตรีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (CU ONLINE MUSIC WORKSHOP)” ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย


โดยความร่วมมือกับคณาจารย์จากสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ (รวมถึงสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศและนักดนตรีที่ได้รับการยอมรับในอนาคต)

 

CU ONLINE MUSIC WORKSHOP Ep.1 VOICE (การขับร้องคลาสสิก)

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

โดย อ.ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/116960661656339/posts/4711594155526277/

โปรดลงทะเบียนที่ https://forms.gle/DxmZk3sFa3DrMqzx9

ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

 

Ep.2 การอบรมฯ คลาริเน็ต

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

โดย อ. ดร.ยศ วณีสอน

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/116960661656339/posts/4720152791337080/

โปรดลงทะเบียนที่ https://forms.gle/Jf7q3VhWP6EnKHoo8
ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564


ติดต่อสอบถาม

โทร. 094-561-5295

อีเมล cumusicworkshop@gmail.com

LINE @cuartculture

โครงการ “การอบรบเชิงปฏิบัติการทางด้านดนตรีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (CU ONLINE MUSIC WORKSHOP)”

กิจกรรม

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “การอบรบเชิงปฏิบัติการทางด้านดนตรีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (CU ONLINE MUSIC WORKSHOP)” ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย


โดยความร่วมมือกับคณาจารย์จากสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ (รวมถึงสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศและนักดนตรีที่ได้รับการยอมรับในอนาคต)

 

CU ONLINE MUSIC WORKSHOP Ep.1 VOICE (การขับร้องคลาสสิก)

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

โดย อ.ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/116960661656339/posts/4711594155526277/

โปรดลงทะเบียนที่ https://forms.gle/DxmZk3sFa3DrMqzx9

ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

 

Ep.2 การอบรมฯ คลาริเน็ต

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

โดย อ. ดร.ยศ วณีสอน

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/116960661656339/posts/4720152791337080/

โปรดลงทะเบียนที่ https://forms.gle/Jf7q3VhWP6EnKHoo8
ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564


ติดต่อสอบถาม

โทร. 094-561-5295

อีเมล cumusicworkshop@gmail.com

LINE @cuartculture

05 Aug 2021 11:28 น.

อบรมทางทางออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

ผู้ประสานงาน: ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/cusymphonyorchestra/