เชิญชม นิทรรศการ Digital Sound “ซุม อึด เวียก” ที่ CUArt4C

Share

วันที่จัดกิจกรรม: 12 ส.ค. 63 08:00 น. - 16 ส.ค. 63 18:00 น.

ชั้น 3 แกลอรี่ CUArt4C สามย่าน

ผู้รับผิดชอบ: คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงาน: คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.chula.ac.th/news/33386/

รายละเอียดกิจกรรม

ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (FAAMAI) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจชม นิทรรศการ Digital Sound “ซุม อึด เวียก” โดย ดร.ดนุเชษฐ วิสัยจร อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และคุณวรงค์ บุญอารีย์ ศิลปินพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 12 -16 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 3 แกลอรี่ CUArt4C สามย่าน

นิทรรศนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากแหล่งเสียงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ได้ยินในชีวิตประจำวัน เสียงจากธรรมชาติ เสียงจากวงออร์เคสตร้า มาผสมผสานเข้ากับเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานที่คุ้นหู ผ่านกระบวนการและเทคนิคทางด้านดิจิทัล ถ่ายทอดเป็นผลงานให้ผู้ชมได้รับรู้และมีส่วนร่วม คำว่า “ซุม อึด เวียก” เป็นภาษาถิ่นอีสานที่ใช้แซวเล่นกัน หมายถึง “ว่างใช่ไหม?” สะท้อนที่มาของนิทรรศการซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจในช่วงว่างระหว่างพักอยู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. ทาง live Facebook : Faamai Digital Arts Hub

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/108717610704767/posts/174820500761144/?d=n

เชิญชม นิทรรศการ Digital Sound “ซุม อึด เวียก” ที่ CUArt4C

ข่าวเด่น

ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (FAAMAI) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจชม นิทรรศการ Digital Sound “ซุม อึด เวียก” โดย ดร.ดนุเชษฐ วิสัยจร อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และคุณวรงค์ บุญอารีย์ ศิลปินพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 12 -16 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 3 แกลอรี่ CUArt4C สามย่าน

นิทรรศนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากแหล่งเสียงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ได้ยินในชีวิตประจำวัน เสียงจากธรรมชาติ เสียงจากวงออร์เคสตร้า มาผสมผสานเข้ากับเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานที่คุ้นหู ผ่านกระบวนการและเทคนิคทางด้านดิจิทัล ถ่ายทอดเป็นผลงานให้ผู้ชมได้รับรู้และมีส่วนร่วม คำว่า “ซุม อึด เวียก” เป็นภาษาถิ่นอีสานที่ใช้แซวเล่นกัน หมายถึง “ว่างใช่ไหม?” สะท้อนที่มาของนิทรรศการซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจในช่วงว่างระหว่างพักอยู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. ทาง live Facebook : Faamai Digital Arts Hub

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/108717610704767/posts/174820500761144/?d=n

12 Aug 2020 08:00น. - 16 Aug 20 18:00 น.

ชั้น 3 แกลอรี่ CUArt4C สามย่าน

ผู้รับผิดชอบ: คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงาน: คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.chula.ac.th/news/33386/