ปาฐกถาธรรมพิเศษ เพื่อ ๑๐๓ ปี แห่งการสถาปนาจุฬา

Share

วันที่จัดกิจกรรม: 27 ส.ค. 63 13:00 น. - 27 ส.ค. 63 16:00 น.

ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรม

ผู้ประสานงาน: สำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/cuartculture/

รายละเอียดกิจกรรม

ปาฐกถาธรรมพิเศษ เพื่อ ๑๐๓ ปี แห่งการสถาปนาจุฬา

กิจกรรม

27 Aug 2020 13:00น. - 27 Aug 20 16:00 น.

ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรม

ผู้ประสานงาน: สำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/cuartculture/