วันที่ระลึกวันทรงดนตรี

Share

วันที่จัดกิจกรรม: 20 ก.ย. 63 16:50 น. - 20 ก.ย. 63 22:10 น.

ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหารกิจการนิสิต

ผู้ประสานงาน: แป้ง

https://www.chula.ac.th/news/34033/

รายละเอียดกิจกรรม

พบกับบทเพลงไพเราะในงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่จุฬาฯ
เพลินเพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะที่นำมาขับขานเป็นพิเศษในงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีปีนี้ เช่น Love at Sundown ฉบับตีพิมพ์ที่นิวยอร์ก ในปี 1950 (ปี 2493) ยามเย็น แสงเดือน ฯลฯ บทเพลงของจุฬาฯ ที่นำมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ เช่น เกียรติภูมิจุฬาฯ จามจุรีประดับใจ CU Polka เพชรชมพู ตลอดจนบทเพลงไพเราะมากมายที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น รอยมาร วนาสวาท เสน่หา เพียงคำเดียว วิมานดิน ฯลฯ

ขอเชิญชาวจุฬาฯและผู้สนใจชมการแสดงในครั้งนี้ทาง Facebook จุฬาฯ และเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เหมือนเช่นทุกปี โดยบริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สมทบทุนอานันทมหิดล วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” บัญชีเลขที่ 045-2-98139-9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3364-6
สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ โทร. 0-2218-7052 ต่อ 305
หรือ https://www.facebook.com/cuband/


วันที่ระลึกวันทรงดนตรี

กิจกรรม

พบกับบทเพลงไพเราะในงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่จุฬาฯ
เพลินเพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะที่นำมาขับขานเป็นพิเศษในงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีปีนี้ เช่น Love at Sundown ฉบับตีพิมพ์ที่นิวยอร์ก ในปี 1950 (ปี 2493) ยามเย็น แสงเดือน ฯลฯ บทเพลงของจุฬาฯ ที่นำมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ เช่น เกียรติภูมิจุฬาฯ จามจุรีประดับใจ CU Polka เพชรชมพู ตลอดจนบทเพลงไพเราะมากมายที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น รอยมาร วนาสวาท เสน่หา เพียงคำเดียว วิมานดิน ฯลฯ

ขอเชิญชาวจุฬาฯและผู้สนใจชมการแสดงในครั้งนี้ทาง Facebook จุฬาฯ และเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เหมือนเช่นทุกปี โดยบริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สมทบทุนอานันทมหิดล วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” บัญชีเลขที่ 045-2-98139-9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3364-6
สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ โทร. 0-2218-7052 ต่อ 305
หรือ https://www.facebook.com/cuband/


20 Sep 2020 16:50น. - 20 Sep 20 22:10 น.

ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหารกิจการนิสิต

ผู้ประสานงาน: แป้ง

https://www.chula.ac.th/news/34033/