เชิญฟังการบรรยายธรรม “กรรมไม่ดำไม่ขาว”

Share

วันที่จัดกิจกรรม: 7 ต.ค. 63 12:00 น. - 7 ต.ค. 63 13:00 น.

ห้องพระพุทธชินรังษี ชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้รับผิดชอบ: คณะทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และโครงการสนทนาธรรมสร้างสุข จัดการบรรยายธรรมเรื่อง “กรรมไม่ดำไม่ขาว” โดยพระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ) พระวิธานาธิการ วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น.  ณ ห้องพระพุทธชินรังษี ชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายธรรมครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-8635

เชิญฟังการบรรยายธรรม “กรรมไม่ดำไม่ขาว”

ข่าวเด่น

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และโครงการสนทนาธรรมสร้างสุข จัดการบรรยายธรรมเรื่อง “กรรมไม่ดำไม่ขาว” โดยพระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ) พระวิธานาธิการ วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น.  ณ ห้องพระพุทธชินรังษี ชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายธรรมครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-8635

07 Oct 2020 12:00น. - 07 Oct 20 13:00 น.

ห้องพระพุทธชินรังษี ชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้รับผิดชอบ: คณะทันตแพทยศาสตร์