อบรมออนไลน์ “หลักสูตรความรู้ทางภาษาอังกฤษ”

Share

เผยแพร่เมื่อ: 1 เม.ย. 64

chula

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

www.aksornchula.com

รายละเอียดข่าวสาร

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครโครงการอบรมออนไลน์ให้ความรู้ทางภาษาอังกฤษหลักสูตรต่างๆ   ดังนี้

คอร์ส WRITING ENRICHMENT

สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่ทำงานตามแต่ละสาขาอาชีพ หรือผู้ที่สนใจพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 11.00 น. (20 ชั่วโมง)
ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2564

คอร์ส ENGLISH THROUGH MOVIES

กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน เช่น การสนทนาที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่คัดสรรแต่ละสัปดาห์ คำศัพท์หัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ และไวยากรณ์ที่ปรากฏในภาพยนตร์

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (30 ชั่วโมง)
ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2564

คอร์ส ENGLISH BUSINESS WRITING

การอบรมออนไลน์การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในรูปแบบ สไตล์การเขียน โครงสร้างและการลำดับความคิดที่เหมาะสม สำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจรูปแบบต่างๆ คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมสำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ และการเขียนเอกสารที่ใช้ในธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ

เรียนทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 20.00 น. (30 ชั่วโมง)
ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  – 30 เมษายน 2564

สมัครได้ที่ www.aksornchula.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีโทร. 0-2218-4534-36
Email : aksornchula@chula.ac.th