นิทรรศการ “รัตนแห่งจุฬาฯ” ณ สามย่านมิตรทาวน์

Share

เผยแพร่เมื่อ: 1 เม.ย. 64

สามย่านมิตรทาวน์

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

https://www.chula.ac.th/news/45118/

รายละเอียดข่าวสาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสามย่านมิตรทาวน์ จัดนิทรรศการ “รัตนแห่งจุฬาฯ” แสดงภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา  โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ  ศ.พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คุณปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ร่วมเป็นประธานในพิธีในการนี้  รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สิน และกายภาพ จุฬาฯ รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และคุณโชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

นิทรรศการ “รัตนแห่งจุฬาฯ” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา ภายในงานจัดแสดงพระฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก ของใช้ส่วนพระองค์เมื่อครั้งที่ทรงเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2564  ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์