การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ ในช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดที่ทำการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 11-25 เมษายน 2564

Share

เผยแพร่เมื่อ: 17 เม.ย. 64

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์พัฒนกิจฯ

https://www.chula.ac.th/news/45463/

รายละเอียดข่าวสาร

การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยปิดที่ทำการชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างวันที่ 11-25 เมษายน 2564 มีดังนี้

ประตูทางเข้า-ออกสำหรับยานพาหนะ

1. ประตูคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.

2. ประตูธรรมสถาน เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม. (อนุญาตเฉพาะรถของคณาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ เท่านั้น)

3. ประตูคณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดทุกวันตลอด 24 ชม. ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของคณะสัตวแพทยศาสตร์

4. ประตูจุฬาพัฒน์ 14 เปิดทุกวัน เวลา 05.00-24.00 น.

5. ประตูคณะเภสัชศาสตร์ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.00-22.00 น. วันเสาร์ เปิดเวลา 06.00-18.00 น. วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดประตู

ประตูที่ใช้เป็นทางออกสำหรับยานพาหนะ

1. ประตูคณะวิทยาศาสตร์ (ด้านชีววิทยา) เปิดให้รถออก วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดประตู

2. ประตูสนามกีฬาจุฬาฯ เปิดให้รถออก วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดประตู

ประตูทางเท้า

1. ประตูทางเท้าคณะวิทยาศาสตร์ (ด้านชีววิทยา) เปิดวันจันทร์-เสาร์ เวลา 06.00-20.00 น. (วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดประตู)

2. ประตูทางเท้าอาคารจอดรถ 2 อาคารมหาจักรีสิรินธร เปิดทุกวัน เวลา 05.00-22.00 น.

3. ประตูทางเท้าศศินทร์ฯ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-18.00 น.

4. ประตูทางเท้าทางเชื่อมอาคารจัตุรัสจามจุรี เปิดทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.

5. ประตูทางเท้าคณะสหเวชศาสตร์ เปิดวันจันทร์-เสาร์ เวลา 06.00-20.00 น. (วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดประตู)

6. ประตูทางเท้าคณะเภสัชศาสตร์ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.00-22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์เปิดเวลา 05.00-18.00 น. (วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดประตู)

7. ประตูข้างอาคารจามจุรี 9 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-18.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดประตู)

8. ประตูทางเท้าสนามกีฬาจุฬาฯ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-18.00 น.(วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดประตู)

9. ประตูทางเท้าอาคารจามจุรี 5 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-18.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดประตู)

10. ประตูทางเท้าคณะรัฐศาสตร์ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-18.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดประตู)

อาคารจอดรถ

อาคารจอดรถคณะรัฐศาสตร์

อาคารจอดรถมหาจักรีสิรินธร

อาคารจอดรถจุฬาพัฒน์ 14

เปิดให้บริการจอดรถได้ตามปกติ แต่ไม่อนุญาตให้รถที่ไม่มีตราจอดรถเข้าภายในมหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ โทร. 02-218-0000

  • รถโดยสารปรับอากาศภายในจุฬาฯ หยุดให้บริการ
  • โรงอาหารในมหาวิทยาลัย เปิดให้บริการเฉพาะโรงอาหารสำนักงานมหาวิทยาลัย