ผลการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Ride-Hailing Service (RHS) in South East Asia

Share

เผยแพร่เมื่อ: 7 ก.ค. 64

ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.cuti.chula.ac.th/announcements/2429/

รายละเอียดข่าวสาร

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUTI) ร่วมกับ International Project Laboratory, Department of Civil Engineering, The University of Tokyo จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์และเผยผลการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Ride-Hailing Service (RHS) in South East Asia เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา