โครงการ "อบรมธรรมะ ในช่วงเข้าพรรษา 2564"

Share

เผยแพร่เมื่อ: 5 ส.ค. 64

อบรมทางทางออนไลน์

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/CUDharma

รายละเอียดข่าวสาร

☘️โครงการ "อบรมธรรมะ ในช่วงเข้าพรรษา 2564"☘️
ธรรมสถานจุฬาฯ ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
สามารถรับชมได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.
เดือนสิงหาคม วันที่ 8, 15, 22, 29
เดือนกันยายน วันที่ 5, 12
ทาง Youtube และ Facebook ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย