ธรรมบรรยายออนไลน์ เดือนกันยายน โดย ธรรมสถานจุฬาฯ

Share

เผยแพร่เมื่อ: 6 ก.ย. 64

รับชมได้ทางออนไลน์

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/CUDharma

รายละเอียดข่าวสาร

เชิญชมธรรมบรรยายออนไลน์ โดย ธรรมสถานจุฬาฯ เดือนกันยายน

สามารถรับชมตอนใหม่ได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 น.
ทาง Facebook และ Youtube ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
🌳𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: www.youtube.com/CUDharma
🌳𝕋𝕖𝕝𝕖𝕘𝕣𝕒𝕞: https://t.me/cudharma
🌳𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁: ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🌳𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: www.dharma-centre.chula.ac.th