สิ้นสุดการรอคอย 👉เดือนนี้มาในธีม 💜💚💛สุขภาพจิตดีสร้างได้ที่ตัวเรา💜💚💛

Share

เผยแพร่เมื่อ: 5 ต.ค. 64

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

https://www.facebook.com/cuvip.friend/photos/a.472704726102627/4606693959370329

รายละเอียดข่าวสาร

🌞สิ้นสุดการรอคอย 👉เดือนนี้มาในธีม
💜💚💛สุขภาพจิตดีสร้างได้ที่ตัวเรา💜💚💛
📌ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564📌
💥พลาดไม่ได้แล้ว💥
💻📱Anyone can learn Anywhere💻📱
เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
🎯CUVIP จุดประกายการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสู่เป้าหมาย 🌈CUVIP Inspiration 🌈
🌻🌞CUVIP มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จัก ค้นพบ และพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ เสริมสร้างอุปนิสัยสร้างคุณค่าเพื่อสังคม 🌻🌞
🔻แนวทางการเรียน CUVIP Online Learning🔻
✍️ศึกษาวิธีการสมัคร
🟨 นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากร โปรดสมัครเป็นสมาชิก CUVIP
และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
🟧บุคคลทั่วไป สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2564
1. รู้จักฉัน รู้จักเธอ ด้วย DISC เทคนิคที่ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน
โดย คุณอิทธิภัทร วัฒนเธียร
📆วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
🕟เวลา 16.30 - 18.30 น.
📌เปิดรับสมัคร วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564
👉2. Inspire Yourself : สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง
โดย น.สพ.ปรีดา ตันติเวสส
📆วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
🕟เวลา 16.30 - 18.30 น.
📌เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564
👉3. Creating Inner Joy Moments with Aะ-Jai Coach in You
โดย คุณจารุวรรณ ลิ่วศรีสกุล
📆วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564
🕟เวลา 16.30 - 18.30 น.
📌เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564
👉4. ปรับตัว ปรับใจ ให้ผ่านพ้นวิกฤต ด้วยจิตวิทยา
โดย ดร.เกรียงไกร พึ่งเชื้อ
📆วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
🕟เวลา 16.30 - 18.30 น.
📌เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
👉5. Convincing จิตวิทยาโน้มน้าวใจภายใน 10 วินาที
โดย คุณเพลินพิศ วาราชนนท์
📆วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
🕟เวลา 16.30 - 18.30 น.
📌เปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564
6. Email Writing เขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างไร ให้เป๊ะปัง
โดย อ.บุญญากร เสียงเสนาะ
📆วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
🕟เวลา 16.30 - 18.30 น.
📌เปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
7. MC & Announcer ก้าวตามฝันสู่เส้นทางพิธีกร
โดย คุณอารียา เฟื่องประดิษฐ์กุล
📆วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
🕟เวลา 16.30 - 18.30 น.
📌เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
8. เคล็ดลับจำเก่ง จำแม่น
โดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล
📆วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
🕟เวลา 16.30 - 18.30 น.
📌เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564
9. Smart Creator Inshot ตัดต่อวิดีโอง่ายๆ ด้วยมือถือเครื่องเดียว
โดย อ.กมเลศ ฤทธิ์เดชา
📆วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
🕟เวลา 16.30 - 18.30 น.
📌เปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
10. Easy drawning เปลี่ยนคุณเป็นการ์ตูน
โดย คุณสิรินาฏ สารธี
📆วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
🕟เวลา 16.30 - 18.30 น.
📌เปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
11. ชีวิตนักเรียนไทย: การเรียนและการทำงานในต่างประเทศ
โดย คุณวิภาวดี พันธ์ุยางน้อย
📆วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
🕟เวลา 16.30 - 18.30 น.
📌เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
12. Your 1st step to entrepreneur with consualtative sales job ปั้นเจ้าของกิจการด้วยงานขาย
โดย คุณจิดาภา เซเลสคร้า
📆วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
🕟เวลา 16.30 - 18.30 น.
📌เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
CUVIP
Personalized Learning, Extraordinary Success
โดยศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย