กิจกรรมจุฬาฯ ที่เลื่อนและยกเลิกการจัดงาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

Share

เผยแพร่เมื่อ: 30 ธ.ค. 63

https://www.chula.ac.th/news/37232/

รายละเอียดข่าวสาร

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ คณะและหน่วยงานต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลื่อนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้

  • สำนักงานวิทยทรัพยากร และ ห้องสมุด Chula UltimateX Library อาคารจามจุรี 10 ขยายเวลาปิดทำการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 มกราคม 2564 โดยยังคงให้บริการในรูปแบบออนไลน์
    สอบถามเพิ่มเติม : Facebook : ChulaLibrary
    Line: CU Library
    Email: chulalibrary@car.chula.ac.th

             – พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ “ปิดให้บริการ” ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

            รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ : http://www.dent.chula.ac.th/dent_2017/news_detail.php…


    – ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เลื่อนการจัดโครงการ “มอบของขวัญแทนใจ ให้น้องในวันเด็ก” ครั้งที่ 10 จากวัน ศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564  เป็นวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 12.30 – 14.00 น. ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์

          สอบถามเพิ่มเติม : แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร. 0-2218-9893-4


–  ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เลื่อนการจัดงาน CU Night Run Fun for Health 2021 จากวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีกำหนดการจัดงานใหม่อีกครั้ง

            สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-2848, 0-2218-2811


– สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาฯ ชมรมภาษาฮินดีแห่งประเทศไทย อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต ยกเลิกการจัดงานวันภาษาฮินดีโลก 2564 (World Hindi Day 2021) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 15.00-19.00 น.  ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

– ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 4/2564 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2564 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

            สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ โทร. 0-2218-0087

คำสำคัญ

COVID-19