"โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก" เชิญชวนทุกท่านร่วมเปลี่ยนมือถือเก่าของคุณให้เป็นพลัง

Share

ระยะเวลาโครงการ: 1 ก.ค. 63 08:00 น. - 31 ธ.ค. 63 17:00 น.

https://www.facebook.com/ChulaLovestheEarth/

รายละเอียดกิจกรรม

ร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ที่ไม่ใช้แล้ว อุปกรณ์เสริม เพื่อนำไปกำจัดด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มือถือเก่า/แท็บเล็ต 1 เครื่อง โครงการฯ และ TES มอบเงิน 10 บาท ให้กับ "กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ"

สามารถนำมาส่งด้วยตนเอง (วันและเวลาราชการ) หรือส่งพัสดุได้ที่
โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก
ชั้น 8 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330 กรุงเทพฯ

บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 022183959