โครงการ “ZERO COVID” ให้คำแนะนำด้านการออกแบบแก่โรงพยาบาลรัฐ

Share

ระยะเวลาโครงการ: 14 ส.ค. 63 08:00 น. - 15 ส.ค. 63 18:00 น.

ศูนย์ออกแบบเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ศูนย์ออกแบบเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงาน: ศูนย์ออกแบบเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.chula.ac.th/news/30750/

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.act.or.th หรือติดต่อ คุณนิธินันท์ บัวขาว โทร. 08 -6395-0834 และ คุณรัตนาภรณ์ วาสนา โทร. 09-1720- 0486