โครงการ “100 ปีจุฬาลงกรณ์ต่อกรโรคตับและโรคหัวใจ”

Share

ระยะเวลาโครงการ: 14 ส.ค. 63 08:00 น. - 30 ส.ค. 63 17:00 น.

ชั้น 3B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้รับผิดชอบ: สภากาชาดไทย

ผู้ประสานงาน: สภากาชาดไทย

https://www.chula.ac.th/news/27733/

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการให้บริการตรวจตับด้วยเครื่องไฟโบร-สแกนสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-15.00 ณ ฝ่ายธนาคารเลือด ชั้น 3B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยครับ

ขอเรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปและมีผลการตรวจสุขภาพประจำปีที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยท่านสามารถลงทะเบียนในแบบฟอร์มตาม link ที่อยู่ด้านล่างนี้ เพื่อเลือกวันและเวลาที่สะดวกในการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพตับครับ

*** Link URLs สำหรับลงทะเบียน: https://forms.gle/ReoTNbzHtpwHovB8A 
*** Link URLs วิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ : http://bit.ly/2m3bGGR 
*** Consent Form สำหรับโครงการ 100 ปีจุฬาลงกรณ์ ฯ ครับ : http://bit.ly/consentcu100

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ Line ID: cutelehealth
หมายเหตุ : หากท่านมีผลตรวจสุขภาพประจำปีล่าสุด ขอความกรุณาทำสำเนา 1 ฉบับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการแปลผลการตรวจครับ

สำหรับท่านที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว หากต้องการตรวจซ้ำ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการนัดหมายได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำทาง Line id : cutelehealth หรือ โทรสอบถามได้ที่ 063-4124354 ครับ (ในเวลาราชการ)