โครงการอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป

Share

ระยะเวลาโครงการ: 16 ส.ค. 63 00:00 น. - 16 ส.ค. 63 14:00 น.

ศูนย์บริการวิชาการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้รับผิดชอบ: ศูนย์บริการวิชาการวิชาการ

ผู้ประสานงาน: ศูนย์บริการวิชาการวิชาการ

-

รายละเอียดกิจกรรม

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรต่างๆ  สำหรับบุคคลทั่วไป รอบปลายปี 2563 โดยจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยของผู้สอนและผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมในห้องเรียนรูปแบบเดิมได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?p=38913

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-4886