วัคซีนเพื่อคนไทย

Share

ระยะเวลาโครงการ: 14 ธ.ค. 63 13:03 น. - 14 ธ.ค. 64 13:07 น.

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน: www.CUEnterprise.co.th

https://official.cuenterprise.co.th/index.html

รายละเอียดกิจกรรม

วัคซีน COVID ของคนไทย เพื่อคนไทย
วันจันทร์ที่ 14 ธ.ค.นี้ บริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด จะลงนามความร่วมมือกับพันธมิตร คือ องค์การเภสัชกรรม และ บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด เพื่อผลิตและทดสอบวัคซีน COVID-19 ในมนุษย์ และเริ่มโครงการระดมทุน 500 ล้านบาท โดยการเชิญชวนคนไทย 1 ล้านคน บริจาคเงินคนละ 500 บาท ผ่านมูลนิธิ CU Enterprise จากเงินทุนตั้งต้นนี้ “ใบยา”คาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนเพื่อทดลองในมนุษย์ได้ในช่วงเดือนเม.ย. - มิ.ย. 2564