คำสำคัญ: Chula Mooc

ข่าวประชาสัมพันธ์

CHULA MOOC ประจำเดือนตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ลงทะเบียน CHULA MOOC ประจำเดือนตุลาคม 2565 ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 CHULA MOOC จะเปิดให้ลงทะเบียนรายวิชาเท่านั้น กดที่ปุ่ม "ลงทะเบียนเรียน"

เรียนรู้ออนไลน์หลากหลายวิชากับ CHULA MOOC เดือนกรกฎาคม 2565

เรียนรู้ออนไลน์หลากหลายวิชากับ CHULA MOOC เดือนกรกฎาคม 2565

CHULA MOOC ประจำเดือนธันวาคม 2564

CHULA MOOC ประจำเดือนธันวาคม 2564

CHULA MOOC ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

CHULA MOOC ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

📢 CHULA MOOC ในเดือนมกราคม 2564 พร้อมเปิดให้ลงทะเบียน (เท่านั้น) แล้ว

📢 CHULA MOOC ในเดือนมกราคม 2564 พร้อมเปิดให้ลงทะเบียน (เท่านั้น) แล้ว ***ผู้ใดลงทะเบียนสำเร็จแล้ว (Enrollment Completed) รบกวนออกจากเว็บไซต์เพื่อลดปัญหาความหนาแน่น***

กิจกรรม

ไม่พบข้อมูล

โครงการ

ไม่พบข้อมูล