คำสำคัญ: chula vip

ข่าวประชาสัมพันธ์

💻📱Anyone can learn Anywhere 💻📱 เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

💻📱Anyone can learn Anywhere 💻📱 เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

จุฬาฯ เชิญร่วมเรียนรู้ออนไลน์กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร CUVIP เดือนตุลาคม 2565

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น (CUVIP) ประจำเดือนตุลาคม 2565 ในรูปแบบการเรียนแบบ Online และ On-site เพื่อจุดประกายการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมสู่โลกการทำ

จุฬาฯ เชิญร่วมเรียนรู้ออนไลน์กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร CUVIP เดือนกรกฎาคม

จุฬาฯ เชิญร่วมเรียนรู้ออนไลน์กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร CUVIP เดือนกรกฎาคม

กิจกรรม

ไม่พบข้อมูล

โครงการ

ไม่พบข้อมูล